home
Home Methoden Actueel Kennis delen Links Contact
Actueel
Nieuws
Downloads
Voorbeeldproces
In het ’Praktijkboek Procesmanagement’ hebben we laten zien hoe een procesbeschrijving volgens Optiflow er uit zou kunnen zien. Daarvoor hebben we een bestaande beschrijving zodanig aangepast dat hij ook voor andere lezers dan de oorspronkelijke gebruikers te volgen is.
Echter, ook wij zijn tegen het fenomeen aangelopen, dat het schema en de beschrijving afzonderlijk moeten worden gewijzigd en daardoor wellicht niet helemaal met elkaar in de pas blijven lopen ... immers de ultieme reden om software pakketten te gebruiken voor het onderhouden van de procesbeschrijvingen. 
Het juiste voorbeeldproces uit het boek (alleen de eerste en tweede druk) kunt u dan ook hier downloaden.
 

Bedrijfsscan
Waar staat uw bedrijf in het streven naar maximale toegevoegde waarde van procesmanagement? Hoe zijn bij u de aspecten Ricten, Inrichten en Verrichten op de typeschaal van ’ad hoc’ tot ’keten’ te waarderen? Voer de scan uit het Praktijkboek Procesmanagement uit en u weet, waar u aan moet werken... Download de scan hier.
 

Al het hier beschikbaar gestelde materiaal is auteursrechterlijk beschermd.
© 2006, 2012 Carolien Kars, Hans Evers
Praktijkboek Procesmanagement, bestel via Uitgeverij Eburon.
leeg0
Methoden algemeen
Optiflow
Bizzflow
Nieuws
Downloads
Cursussen
Consultancy
leeg4
Informatie aanvraag