home
Home Methoden Actueel Kennis delen Links Contact
 

Bizzflow

Waar Optiflow de strategie en het beleid van de organisatie als uitgangspunt heeft, is de methode Bizzflow gericht op het definiëren van die uitgangspunten in procestermen.
Dat wil zeggen, dat de gekozen strategie wordt vertaald naar de gevolgen voor de bedrijfsprocessen, die daarop als beleid voor de werkprocessen gaan dienen. Bij de bedrijfsprocessen staat beschreven:

  • welke resultaten de processen moeten opleveren (resultaten voor de klant!);
  • met welke middelen die resultaten moeten of zullen worden behaald;
  • welke eisen er aan het resultaat en aan de processen worden gesteld (prestatie-indicatoren);
  • welke risico’s gelopen worden en hoe die worden ’gemitigeerd’ en gecontroleerd;
  • welke rollen, er in de processen werkzaam moeten zijn: kennisniveau, vaardigheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (autorisaties).

Bizzflow maakt de stuurmechanismen in de organisatie voor de bedrijfsprocessen zichtbaar: de mensen, de middelen, de risico’s en de voor de doelgroep(en) gewenste resultaten. Bizzflow is gebaseerd op het INK-managementmodel met zijn organisatie- en resultaatgebieden. De methode maakt het mogelijk te groeien in de richting van een organisatie die in goede harmonie met leveranciers en klanten werkt door middel van zogenaamde ’ketenprocessen’.


Procesarchitectuur

Bizzflow levert een zogeheten ’Procesarchitectuur’ op. Een procesarchitectuur is gebaseerd op de bedrijfsambities en beschrijft hoe processturing, procesontwerp en procesbeheer wordt toegepast om aan die ambities vorm te geven. Een procesarchitectuur zorgt ervoor, dat processen, rollen en prestatie-indicatoren volledig op elkaar aansluiten en er geen overbodig werk wordt gedaan. Een procesarchitectuur verdient zich op die manier al snel terug.

U kunt een procesarchitectuur in opdracht laten maken en onderhouden, maar u kunt ook eigen medewerkers op laten leiden om dat te doen.

Via kunt u informatie aanvragen.


leeg0
Methoden algemeen
Optiflow
Bizzflow
Nieuws
Downloads
Cursussen
Consultancy
leeg4
Informatie aanvraag